Tabellene viser oversikt over Johan Severin Johannessens aner. Den første tabellen er en oversikt over de 5 første slektsledd og viser overgangen til tabellene for de senere slektsledd.
Fra tabell 1 kommer en til 6 andre tabeller på denne siden. En kommer også til  tabellen Tveite/Boen- linjen på en annen side fra Guttorm Gundersen Tvede. Aaste Guttormsdatters aner kommer inn i anetavlen med to forskjellige anenummer av denne årsak.
Tabell 2 viser den eldste Hamredelen av slekten  som ender hos  Henning Guttormsen Blaker på 1400- tallet, en gren  fører til Svend i Boen ca 1590.
Tabell 3
 begynner med Aanon Ansteinsen Hamre gift med Maren Jørgensdtr Aabel og deres datter Anne Aanonsdatter. Tabellen viser linjen til  Øvre Tjore  på 1500- tallet der den avsluttes med Ommud Nævesdal
Tabell 3 leder også til tabell 4.

Tabell 4 er en fortsettelse av  Tabell 3.  Fra Gulaug Oluffsen Hamre  og   Marthe Aanonsdatter Dolholt   ender anelinjene opp midt på 1400- tallet på gårdene Hamre, Eig og Dolholt.
Tabell 5
viser fortsettelsen fra Maren Jørgensdatter Aabel i Tabell 1 og anelinjen derfra ender med Jørgen Madsen
på  Høigilt ca 1570.
Tabell 6  viser anelinjer fra Maren Guttormsdatter  og hennes foreldre i tabell 1. Den viser Tveite-linjen tilbake til 1500-tallet og enda en linje til Svend i Boen ca 1590.

Kart over Høvåg-regionen sees nederst på siden.
 
Tabell 1 viser Johan Severins 4 første slektsledd og oversikt over tabellene lenger ned på siden.
                                                                                                             Johan Severin Johannessen 1841 (20)
                                            Johannes Govertsen Quaase 1792 (40)               Siri eller Sigrid Jørgensdatter (41)
                       Govert Guttormsen
                       Foss Hamre 1746 (80)
     Anne Christensdatter  1767 (81)   Jørgen Joensen Haanes 1773 (82) Inger Aanensdatter 1777 (83)
Guttorm Knudsønn Foss (160) Maren Guttormsdatter.
(161)
Christen Tellefsen (162) Anne Aanonsdatter
(163)
       
Knud Guttormssøn
(320
)
Anne Aslaksdtr (321) Guttorm Gundersen Tvede (den eldre)
(322)

Anne Larsdtr. Tingsaker
(323)
Tellev Christensen Sandnes
<1767 (324)
Aaste Guttormsdatter Tveide
(325)
Aanon Ansteinsen Hamre
(326)
Maren Jørgensdtr Aabel.
(327)
               
Gå til Tabell 2 denne siden   Gå til
Tabell 6
denne siden
Gå til
Tabell 6
denne siden
Christen
Tollaksen
(648)
Guttorm Gundersen Tvede (650) (322) Tveite/Boen-linjen . Gå til
Tabell 3
denne siden
Gå til Tabell 5
denne siden
               

Tabell 2 viser den eldste Hamredelen av slekten  som ender hos  Henning Guttormsen Blaker på 1400- tallet, en gren  fører til Svend i Boen ca 1590.  Fra Guttorm Knudssøn og Tora Guttormsdatter Boen går en linje til
Anne Guttormsdatter Foss (653)
                                                                                                        Knud Guttormssøn  1672- 1724 (320) (fra tabell 1)
                                                           Guttorm Knudssøn 1626-1697
                                                                 (640), (1306)
                    Thora Guttormsdatter Boen - 1630
                     (641), (1307)
                  Knud Jenssøn Hauge 1519-1677 (1280), (2612)    Todne Haaversdatter (1281), (2613)  Guttorm Christenssøn (1282), (2614) Inger Torkildsdatter Boen (1283), (2615)
Jens Bentssøn
(2560), (5224)
Gunvor Oluffsdatter
(2561), (5225)
Haaver Pederssøn Mæbø (2562), (5226)   Christen Larsen (Tveite/Boen- linjen)
(2564), (5228)
  Torkild i Boen
(2566), (5230)         Se tabell 6
Aase Ellingsdatter (2567), (5231)
Bent Jenssøn Stausland (5120),(10448) Birgitte Støffsland (5121),
(10449)
Oluff Gulaugsen
Hamre (5122),
(10450)
N. Ansteinsdatter Kjos
(5123), (10451)
                Svend i Boen ca 1590 (5132),
(10460)
     
Jens Bentssøn Stausland
(10240)(20896)  (ogGunhild (10241)(20897))
                             
Bent Henningsen (20480), (41792)                              
Henning Guttormsen Blaker (40960)
(83584)
                             

 

Tabell 3
Denne tabellen begynner med Aanon Ansteinsen Hamre gift med Maren Jørgensdtr Aabel og deres datter Anne Aanonsdatter. Tabellen viser linjen til  Øvre Tjore  på 1500- tallet der den avsluttes med Ommud Nævesdal Tabellen leder også til tabell 4.
                                                                                                 Aanon Ansteinsen Hamre (326) ( fra tabell 1)
                                                     Ansten Aanonsen Hamre (652)                          Anne Guttormsdatter Foss (653)
                 Aanon Anstensen Hamre (1304) Torbør Ulfsdatter Haanes (1305)  Jørgen Madsen Høigilt-Aabel (1306) Anne Lauritzdatter (1307)
Ansten Gulaugsen Hamre (2608)  Siri Henriksdatter (2609) Ulf Haanes (2610)          
Gulaug Oluffsen Hamre (5216)
 
Marthe Aanonsdatter Dolholt
(5217)
  Nn. Gjerulsdt
(5219)
                       
Gå til Tabell 4 nedenfor Gå til Tabell 4 nedenfor Gjerul Gjerulsen
 Øvre Tjore (10438)
Gjerul Ommudsen (20876)
Ommund Nævesdal (41752)

 

Tabell 4 
Denne tabellen er en fortsettelse av  Tabell 3.  Fra Gulaug Oluffsen Hamre  og   Marthe Aanonsdatter Dolholt begynner   en på tabell 4 og ender opp midt på 1400- tallet på gårdene Hamre, Eig og Dolholt.
               Gulaug Oluffsen Hamre  (Fra tabell 3) (5216)                Marthe Aanonsdatter Dolholt  (Fra tabell 3) (5217)
    Oluff Gulaugsen Hamre (10432) Nn. Ansteinsdatter Kjos (10433) Aanon Jonsen Dolholt  1591- (10434)  
Gulaug Oluffsen Hamre (20864) Aase Torjusdatter Eig (20865) Anstein Gunnarsen Kjos i Oddernes (20866)    Jon Bjørnsen Dolholt nevnt 1577 (20868)      
Oluff på Hamre ca 1480 (41728) Torjus Eig i Oddernes (41730)         Bjørn Bergulvsen Dolholt nevnt 1539 (41736)              
                Bergulv på Dolholt ca 1470 (83472 ) Gunhild Salvesdatter (83473)              

Tabell 5
Fortsettelse fra Maren Jørgensdatter Aabel i Tabell1 som ender i Høigilt ca 1570
Mer om de enkelte på egen sidse, klikk på blå skrift.
   Aanon Ansteinsen Hamre (326) gå til tabell 3                          Maren Jørgensdtr Aabel (327) (fra tabell 1)
    Jørgen Madsen Høigilt-Aabel (654)    Anne Lauritzdotter (655)
        Mads Jørgensen Høigilt (1308) Mari Hansdatter (1309)    
          Jørgen Madsen Høigilt
ca 1570 (2616)
     
 
Tabell 6
Denne tabellen er en fortsettelse fra Maren Guttormsdatter  og hennes foreldre i tabell 1 og viser Tveite-linjen tilbake til 1500-tallet. Denne tabellen viser enda en linje til Svend i Boen ca 1590.
 
                                                                                          Maren Guttormsdatter (161) ( fra tabell 1)
              Guttorm Gundersen Tvede (den eldre) ( fra tabell 1) (322)                    Anne Larsdtr. Tingsaker ( fra tabell 1) (323)
Gunder Guttormsen Tvede (644) Aaste Ulfsdtr. Haanes (645)    
Guttorm Christensen Tvede  (1288) Inger Torkildsdatter Boen (1289)            
Christen Larsen Thuede (2576)   Torkild i Boen (2578) Aase Ellingsdatter (2579)                        
Lars den ukjente f. ca. 1520? (5152 )   Svend i Boen ca 1590 (5156)                          

 

Kart over Høvåg-regionen.
Gårder og steder nevnt i teksten er merket med rød oval. 3 steder merket med svart pil ligger like utenfor kartgrensen.
Johan Severin Johannessen bodde på gården Ryen ca 1 km sydvest for Tveit da han giftet seg.