Tabellen 2.1 nedenfor viser slektslinjen fra Randi Wang til Plateslekten og til hennes svenske anelinjer via Karl Olsens foreldre som begge var svenske. Randis morfar og  mormors (Julius og Juliane) aner  sees på egen webside, klikk på blå skrift i tabellen for å komme dit.
Denne siden beskriver Randis svenske olde og tippoldeforeldre.
Her finnes også en lenke til en oversikt over Ole Pettersen og Marie Kristoffersdatters etterslekt.
 
                                                                                                    Randi Helene Olsen Wang (7) 1922-      
                            Karl Aaskar Olsen  (14) 1889-                Olga Josefine Hansen(15) 1888-
Berthea (Bertia) Pedersdatter Lindberget 1859- (29)                            Karl Olsen (28) 1866- Julius Sigvart Hansen (30) Se egen side. Juliane Matthea Pedersdatter. (31) Se egen side.
Se egen side Plateslekta Ole Pettersen (56) 1824 Marie Kristoffersdatter (57)
1833
       
    Peter Andersson Åstbom (112) Anna Pedsersdotter Blomstrøm (113) Cristoffer Andersson 1808 (114) Anna Jonsdotter 1803 (115)        
    Gå til tabell 2.2 Gå til tabell 2.3   Gå til tabell 2.4        

Sissel Finborud (3) er datter av
Randi Helene Olsen Wang (7) 1922-, Sissels mor datter av
Karl Aaskar Olsen  (14) 1889-, Sissels bestefar sønn av
Karl Olsen (28) 1866-, Sissels oldefar sønn av
Ole Pettersen (56) 1824, Sissels tippoldefar sønn av
Petter Andersson Åstbom (112) som er Sissels 2-tippoldefar. Anna Pedersdotter Blomstrøm er Sissels 2-tippoldemor. Anelinjen fortsetter under tabell 2.3Ole Pettersen (Olle Pettersson Svärd) (56) født  4/2 1824 - 25/11 1824 og Marie Kristoffersdatter (57)
født 4/5 1833 - 29/91911
          Begge to kom fra Sverige. De er Randi Wang sine oldeforeldre og Sissel Finboruds tippoldeforeldre)
Navnene er fornorsket, de er født Olle Pettersson og Maria Christophersdtr.
          Ole kom fra Värmland og het Olle Pettersson kalt Svärd  født 4/2 1824 i Ôstre Fjäll, Mangskog i Värmland og faren het Peter Andersson, Petter Andersson Åstbom født 4/5 og døpt 5/2 1824 og moren Anna Persdr Blomstrøm. Olle Pettersson flyttet i 1841 til sin morbror Olof Blomstrøm i Marianfors, Brunskog. Etter et par år i Lyred i Gunnarskog kom han i 1846 til Åstenes, ble feltjeger, soldat, og fikk tilnavnet Svärd, fikk drengplasser i Gullsbyn og Åstenäs og ble 1851 dreng på Kyrkåsen i Grytterud. I 1855 "forsvant " han (sett fra Sverige) til Norge. 

           Maria ble født 4/5 1833  på torpet Mon under Vik i Arvike Sverige. Foreldre var fra Rosendal i Vik (Arvika). faren var  Cristoffer Anderson  f. 15/3 1808. Moren var  Anna Jonsdotter f. 4/3 1803.
I Lysningsprotokollen står det at det ble lyst for Olof og Maria "20. Novebr. og 5.-12. Decb." De giftet seg i Vestre Aker  23. januar 1859. Brudgommen blir beskrevet som:
       "Ungkr. Arbeidsmand Olof Peterssøn, med militær Tilnavn Swård, på Ulven. Han Søn af Peter Andersson er født i Mangskogs  i
Wärmeland 7.2.24, flytter derfra til Norge, forsvarlig Christendomskundskab, ordentlig til alter, godt Forhold, ledig til Ægtescab, vaccineret.
Indfl. Ager 19 3 1856."
       Bruden blir beskrevet i Lysningsprotokollen som:
       "Pigen Maria Christofersdtr paa Stubberud i Østre Ager. Hun Dtr. af Christofer Anderson, er født i Arvika 4.5.33, derfra til Norge, forsvarlig Christndscab, til Alters, godt forhold, ledig til ægtescab, vaccineret.
Forloverne var Carl Christofersen i Chania (Christiania) og Lars Olssøn på Titud , begge med m.p.p. (med påholden penn, så de kunne ikke skrive). Begge forlovere var svensker.
 

Fotograf: Holland, Fritz Albrecht Grevelius, Oslo Museum/OB.Z02015
            Ole og Maries sønn Karl Olsen ble født 3/3 1866 og  døpt i Østre Aker 19/3 1866. I 1865 bor det i  østre Aker under Fjeldhus nordre plads følgende husholdning. Ole Petters. Husfader logerende, yrke Undergraver, sivilstand gift, alder 42, fødested Sverige. Marie Kristoffersdatter hans kone, på 33 år også med fødested Sverige. Det bor 4 husholdninger til sammen  i  østre Aker under Fjeldhus nordre plads og i den siste husholdningen som består av 4 personer er 3 arbeidskarer fra Sverige og en fra Toten.  
              Familien bodde på Grønvold Løkken da datteren Anne Sophie ble døpt 19/3 1864. Bildet til venstre viser Grønvoldløkken og kartet under der Skryta og Nordre Fjellhus  som ligger på hver sin side av Østre Aker kirke. Bildet til høyre for kartet viser Nordre Fjellhus. Både Nordre Fjellhus og Skryta lå under Ulven.
 
             
              Foto : bildebaser.deichman.no, fotograf Johs. Brenna, bildeID G1999053
 
      I 1875 bodde de på Skryta under Ulven i Østre Aker. Ole Petersen var født i 1824 og altså ca 51 år gammel og født i Mangskog Sverige. Han var "Husfader" og "Undergraver" og gift med Maria Kristoffersdatter  på 42 år fra Arvika i Sverige. De hadde barna Maria, Anna Sofie, Karl og Johannes boende hos seg. Skryta var en husmannsplass under Ulven gård.   
      Ole og Marie fikk barna :
                              Marie Olsen 6 år i 1865, døpt 26/ 8 1860
                                   født i Aker, konfirmert 23/4 1876, bodde på
                                   Bredevollseie, Ø. Aker
                                   Mer om henne på
                                   Karl Olsens side.                           
                              Petter Olsen 26/1 1862 døpt 9/6 1862
                                   i Østre Aker, Oslo. han ble konfirmert
                                   1/10 1876 i Østre Aker med adresse Ulven
                                   Utvandret til Eau Claire, Wisconsin 1886
                              Anne Sofie (Anna Sophie) Olsen
                                  19/3 1864, døpt 14/8 1864 i Østre  Aker, Oslo
                                   De bodde på Grønvold Løkken, Ø. Aker
                              Karl Olsen født i 1866 i Østre Aker er den
                                   som, følges i slektslinjen.
                              Johannes Olsen født 23/11 1870 døpt 30/4
                                  1871 i Oslo  giftet seg med
                                  Ragna Lorentse  Hansen søster til
                                  Olga Josefine  Hansen som giftet seg med
                                   Karl Aaskar Karlsen Olsen
                                   nevøen til Johannes  Olsen. 
                                      
                             


 
 

                               
 
Ole og Maries etterslekt, informasjon og bilder av Johannes Olsens etterslekt
  Johannes og Ragna Lorentse
  med barn
            Ragna Lorentse med slekt
          
          Ole og Maries tippoldebarn Inger Fuglebrend opplyser om at Oles Foreldre var  Peter Andersen Åstbom f. 20/12 1797 i Mengskog i Åstenes og moren var  Anna Pedersdatter / Blomstrøm f. 12/2 1792.
Hun opplyser om at Ole døde 25/11 1897 , 73 år gammel , på Aker Sykehus av alderdomssvakhet.
Maria Kristoffersdatter Pedersen døde 29/9 1911 av alderdomssvakhet og ble jordfestet 5/10 1911

Peter (eller Petter) (Andersson ) Heter Åstbom (112) f. 20/12 1797 og Anna (Anna Cajsa) Pedersdatter / Blomstrøm (113)f. 12/2 1792 (se avsnittet ovenfor)
          Peter ble født  20/12 1797 i Moriansfors, ved Brunsbergelven - Moriansfors Bruk, Brunskog (Husforhør Mangskog 1836/1841). Hans foreldre var
Anders Ersson (Eriksson) Heter f. 1758 (224)  og Stina (Kristina) Månsdtr.  f. 1734  (449). Peter døde 16/5 1841 i Åstenes , Mangskog, Värmland. Petter flyttet til sin onkel og fikk jobb på Reinholdsfors bruk. Der ble det produsert stangjern. Driften ble lagt ned i slutten av 1870-tallet. Petter fikk senere "drengplass" i Gullesbyn før han ble soldat på Åstenäs.  Petter Åstbom ble innskrevet i LIV-KOMPANIET under Värmlands regemente. Han søkte avskjed derfra etter egen begjæring pga sykelighet 20/2 1841. Han leide torpet soldatbostedet  Åstbom av regimentet og fikk derfor navnet Åstbom slik alle de andre soldatene som leiet Åstbom etter ham fikk etternavnet Åstbom. Andre med etternavnet Åstbom er derfor ikke nødvendigvis i slekt med Peter.
       
             Foto av soldatbostedet Åstbom er  tatt i 2014 av Trond Finborud
 Til venstre sees bilde av soldatbostedet Åstbom slik det ser ut i dag. Det har blitt en godt vedlikeholdt og utvidet sommersted.

   Ved besøk på "Gammelvalla" ved Arvika 2014 så jeg følgende opplysning om soldattorp på 17-18 hundre tallet:
"1744 utfärdade Landshövdingen i Värmland en skrivelse til rotarna om att dessa snarest skulle bygga eller reparera torp , som sedan skulle synas och överlämnas til soldaterna. De soldater som tjänade eller brukade hemmansdelar behövde inget torp förränsoldaten själv önskade ett.
    Soldattorpen uppfördes efter kronans bestämmelser och kaptenen bevakade soldatens rättigheter för att hindra fusk och bondesnålhet. Torpsyner hölls vart tredje år. En delegation synade då torpet och soldaten fick påpeka dess brister. Ett protokoll upprättades  över bristerna och det utfärdades anvisningar om hur bristerna borde avhjälpas . Mindre reparationer och normalt underhåll av torpet var soldaten själv skyldig  att utföra. Torpets storlek och utseende varierade after socknarnas seder, men det skulle bestå av stuga, fähus, bod och låda. Till torpet skulle det finnas en åker, en kåltäppa och en beteshage eller en äng. Torpets läge varierade, men i Värmland var det vanligt att soldaten bodde vid en väg. Ofta låg torpet vid gränsen mellan byns inägor og skogen."

          Peter giftet seg 26/12 1820 Brunskog med Anna Pedersdotter Blomstrøm.  De fikk flere barn og blant dem var Olle Pettersson født 4/2 1824 som er den som følges i slekten. Annas fødselsår er beskrevet til 1797 og ikke 1792 i Finemangen årbøker. Hun ble født 12/2 1797 i Moriansfors, Brunsberg, Brunskog og døde 26/3 1856. Annas søster var gift med E.A. Søderlund. Denne Søderlund drepte sin svoger Petter Åstbom 16/4 1871.  Denne historien står beskrevet på slutten av dette kapittelet om Peter Åstbom og Anna Blomstrøm. Annas søster Maja giftet seg med "Herr E. A. Søderlund fr. Magneskog, 28 år , den 22 april 1839" "Pigan Maja Blomström från Talken (i Bruskog), 26 år."
Majas far og derfor trolig også Annas far var "spiksmedsmästaren Per Blomstrøm , fødd 1776 i Blomskog , hennes mor hette Märta Jonsdotter Blomstrøm  och var enligt husförhörslängden född på "Dal" 1776. Anna var svaklig og sykelig. Allerede ved mannens død hørte hun dårlig og var meget sykelig. Hun ble et fattiglem og døde 26/3 1856.
          Petter og Anna fikk barna:  Anders født 8/5 1821 og døpt 11/5 1821 i Mangskog, Värmland, Sverige. Han døde trolig som barn.
                                                     Maria født  8/11 1822 og døpt 9/12 1822 i Mangskog. hun var tjenestejente hos Søderlunds
                                                                       på den tiden mordet skjedde.
                                                     Olle (Olof) født 4/2 1824 og døpt 5/2 1824 i Mangskog. Han er den som følges i slekten , Dro til Norge.
                                                     Peter f. 1825.  Han døde 30/8 1831
                                                     Daniel født 15/10 1827 og døpt 16/10 1827 i Mangskog. Han flyttet som sin bror Olle til Norge året etter ham.
                                                     Magnus født 29/11 1829 og døpt 30/11 1829 i Mangskog. Han døde trolig som spedbarn,
                                                                  for neste sønn ble også døpt Magnus.
                                                     Magnus født 18/1 1832 og døpt 19/1 1832 i Mangskog, flyttet til sin onkel i Moriansfors, Daniel Blomström
                                                                  senere til onkelen Per Blomström som var smed ved Brunsbergs bruk. Utvandret til Amerika 1869.
                                                     Kajsa født 25/11 1833 og døpt 26/11 1833 i Mangskog, giftet seg med gytleren Nils Andersson fra Gesäter.
                                                     Anna født 27/11 1835 og døpt 29/11 1835 i Mangskog, giftet seg med Carl Nilsson Bjelke
                                                     Stina født 17/8 1837 og døpt 17/8 1837 i Mangskog, døde ett år gammel.
                                                     Petter født  19/9 1839 og døpt 22/9 1839 i Mangskog, forsvant i 1852
                                                                   men innskrevet i 1858 i Stensgård, Fryksände
SVOGERMORDET:
    Det var to søstere, Maja og Anna, deres far var Per Blomstrøm og moren Märta Jonsdotter. Maja giftet seg med tidligere medisinstudent Ernst August Söderlund født 1811 fra Stockholm og Anna giftet seg med soldaten Petter Åstbom. Om E.A.Søderlund ble det skrevet noen dager etter mordet at han :"hade god kristendomskunskap, men förde ett okristeligt och ogudaktigt lefwerne, war ytterst begifwen på starka drycker och lefde den sednare tiden i osämja och oenighet med sin hustru." Etter muntlig tradisjon skal Søderlund ha vært slem mot dyra. I april 1841 fødte kona Märta et barn. Og faren truet med å ta livet av det nyfødte barn slik at hustruen måtte gjemme barnet i bakerovnen.
    Petter Åstbom hadde lagt merke til og konfronterte Søderlund med "det omenskliga behandlingssätt"  han behandlet sin kone Maja på. Maja var som nevnt søster til Åstboms hustru Anna. Det hadde blitt så ille at Maja måtte flykte med sitt eneste barn til foreldrehjemmet.
    Den 15. mai 1841, Åstbom var 43 år og Blomstrøm var 30 år, oppsøkte Søderlund Åstbom uten advarsel og skjøt ham. I Wermlands Tidning for den 26. mai 1841 kunne man lese om hendelsen: "En ohyggelig händelse har nyligen tilldragit sig uti hemmanet Öfra Fjell i Magneskogs socken. F. d. Bokhållaren E. A. Søderlund har den 15 dennes, kl. 10 på aftonen, med berådt mod ihjelskjutit sin svåger, afskedade Soldaten Petter Åstbom, samt sednare på natten sjelf afhändt sig lifvet på enahanda sätt." Søderlund skal ha skutt Åstbom i hjertet men han døde ikke straks men ropte flere ganger om hjelp.
    Ifølge muntlig tradisjon på Mangskog skulle Åstbom  på tiden før sin tragiske død ha påbegynt bygging av eget hus. Familien var stor. Han og kona Anna hadde fått 9 (10?)barn Tre, muligens 4 av barna var døde da faren ble skutt. Så kona satt tilbake med 6 barn og de fleste var mindreårige.
    Etter datidens bestemmelser kunne en morder og selvmorder ikke begraves i viet jord. Etter lokal tradisjon skal Søderlund først ha blitt begravet på et sted utenfor kirkegården i Norlgårdskamossen På denne plass skal det ha skjedd så merkverdige ting at kisten ble flyttet til et skogsparti der man fortsatt kan se en firkantet fordypning i marken. Denne plassen lå på Søderlunds egen eiendom. Noen har  i senere tid gravet  her trolig på leting etter Søderlunds gevær. Det fortelles lokalt om en mann som tok med hjem en tann, men vedkommende dro tilbake med tannen neste dag ettersom han ikke fikk nattero med tannen i huset. Graven er mulig å finne se bildet.
 
                       
Foto ved Inger Fuglebrend 2014

Foto er tatt i 2014 av Trond Finborud

Foto ved Inger Fuglebrend 2014
       
Foto ved Inger Fuglebrend 2014
 
       Graven til Søderlund er mulig å finne, men vanskelig. Den ligger langt til skogs og for å komme dit må man gå gjennom tett skog og kratt. Man bør ha med seg egnet skotøy og GPS koordinatene. (Koordinater (lat/long) N 59  47` 51,98", E 12 43` 34,86"  (WGS84))
      Graven ligger som en bassengliknende nedgravning på en liten haug i kanten på ei myr og er merket med et skilt der det står " Söderlunds grav" og et  skilt det kortversjonen av historien om "svogermordet" står.

      Graven til svogeren Petter Åstbom ser ut til å ha blitt borte , en skulle tro at den var på en kirkegård i Mangskog men der er den ikke blitt funnet.
 

Cristoffer (Christopher) Andersson (114)  f. 15/3 1808 og Anna Jonsdotter  (115) f. 4/3 1803 (se to avsnitt ovenfor) (eller 18/7 1803)
         
           Anna Jonsdotter og Cristoffer Andersson fra Rosendal under Vik var bosatt i Arvika da de fikk datteren Maria (Maja) Christophersdatter som giftet seg med Olle Pettersson.  Ved dåp av eldste barnet Anders står mor oppført med navnet Anna Kajsa Jonsdr. Anna Jonsdotter var født i Rackstad soldatbostelle på Rackbergsängen. (Husene der er borte nå). Faren var Jon Bryntesson og moren Ingeborg Persdotter.
Cristoffer og Anna fikk barna : Anders Christofferson født 26/9 1830, døpt samme dag i Arvika Landsforsamling, Värmland.
                                                Maja født  4/5 1833 døpt samme dag og  samme stede som broren på linjen over.,
                                                              Maja er trolig den samme som Marie født på samme dag og som giftet seg med Olle Pettersson Svärd.
                                                              Hun er den som følges i denne slektslinjen.
                                                Carl født 30/6 1835 døpt samme dag  og på samme sted som forrige.
                                                Johannes født 13/3 1838 og døpt dagen etter på samme sted som ovenfor.
                                                Brita Stina født 2/1 1841 og døpt samme dag på samme sted som ovenfor.
                                                Anders Christofferson født 22/6 1848 og døpt 24/6 1848 i Vase Värmland. Det ser ut til at Anna har fått
                                                           en attpåklatt og kalt ham opp etter sin førstefødte som trolig døde i ung alder.
 
                
                      Noen steder i Värmland som nevnes i teksten. Stort sett alle personer beskrevet på disse sidene har tilknytning til dette området i Sverige.

1)Gunnarskog:
Ole Pettersen (Olle Pettersson Svärd) f. 1824
2)Fjell på kartet, Øvre Fjell noen få kilometer oppover veien nord for Fjällshöjden:
Olle Pettersson kalt Svärd f. 1824 i Ôstre Fjäll
3)Takene: Marit Andersdotter  f. 1740. Ingrid Mattesdotter f. 1703.
4)Mangskog:
Peter  Heter Åstbom  f.  1797
5)Ny: Erik Andersson Heter f.  1734
6)Åstenäs:
Peter  Heter Åstbom  f.  1797
7)Åmot
8)Reinholdsfors:
Peter  Heter Åstbom  f.  1797 og hans onkel. Anders Ersson (Eriksson)  Heter  f. 1757
9)Gullsbyn:
Peter  Heter Åstbom  f.  1797. Anders Ersson (Eriksson)  Heter  f. 1757
10)Rackstad:
Anna Jonsdotter  f.1803
11)Kärrmossen:
Brynte Bengtsson f. 1736
12)Brunskog:
Märta Jonsdotter  f. 1774
 
Referanser: Slekt: Randi Wang, Terje Wang, Sissel Finborud, Ann Karin Skadsdammen
                     Østensjø historielags webside :
histlag.pair.com/2_brynl_vandr.htm
                    
familysearch.org
                     Livet i og omkring Murgården "Bellevue" på Bryn i 1920-30 årene
                                        av  Gunnar Reiby for Østensjø historielag.
                     Inger Fuglebrend tippoldebarn til Ole Pettersen
                    
Nettstedet :oppdaggroruddalen.no/Omraader/Alna/Skryta
                     Oslo fylke,Aker, Lysningsprotokoll nr.5 (1853-1864) Lysninger 1858, side 516-517.
                     Finemangen Årsbok 1994
                     Finemangen Årsbok 1995
                     Soldatregister Värmland Aktnummer og torpnumme : VÂ..00-0122-
                     Moriansfors bruk ; Agne Nilsson, Brunsberg.
                     V¨ärmlandsAnor 2008;4 , Bente Løvli
                     websiden snoberg.se
                     AD Brunskog AI:8 bild 404 sid 410
                     fødelselängden, AD Brunskog CI : 3 bild 50 side 91
                     Brunskog AI:7 bild 378 sid 371
                     websiden familycentral.net
                     Nedre Ullerud A1 5 1774 1780 bild 36 sid 29
                     Nedre Ullerud A1 6 1781 1791 Bild 186 sid 179
                     Nedre Ullerud G4 1778 Bild 91 sid 175
                     Nedre Ullerud E1 1 1778 Bild 51 sid 95
                     Nyed A1 1b 1776 1782 Bild 23 sid 16
                     Nyed A1-2-1783 1790 Bild 71 sid 66
                     Nyed A1 2 1783 1790 Bild 145 sid 140 Detalj 1784
                     Nyed C3 1734 Bild 67 sid 127
                     Nyed C3 1734 Bild 69 sid 131
                     Nyed C4 1758 bild 136 sid 265
                     Nyed C4 1761 Bild 159 sid 311
                     Nyed C4 1779 Bild 148 sid 289
                     Nyed C5 1762 1813 Bild 71 sid 135
                     Nyed F2 1740 1796 Bild 101 sid 187
                     Nyed F2 1784 Bild 158 sid 301
                     Ministerialbok nr 11 Østre Aker (1895-1917) , Døde  og begravede 1896, side 227
                                                 Tilbake            Hjem