Sissel og Trond  Finborud
 
 
Klikk på blå skrift for å komme videre
.

  

    
 
Sissel: malerier og tegninger

 

                               
Slektshistorien til familiene:
 

 
Finborud/Johansen/Kvaase


 
Wang

 
Anetavle lenger ned på siden  

  Stedsregister lenger ned på siden        
            

                     
                     Kristian Finborud og Roy Wang  
                
                    

Historisk og aktuell informasjon om:                    
     
Månoåsen, Valdres

   
         Pilset,

            
Fjeslie

            
Smørlie

        
                   
                      Smørli

 

 

   Norske ville orkideer Orkideer på siden Norske ville orkideer:
Marisko vanlig,   cypripedium calceolus
Vårmarihand,  orchis mascula
Flekkmarihand. Dactylorhiza maculata
Gressmarihand. Dactylhoritza incarnata ssp. incarnata
Smalmarihand.  Dactylorhitxa sphagnicola.
Skogmarihånd.  Dactylorhitza fuchsii.
Korallrot.  Corallorhiza trifida.
Fuglerede/ fuglereir.  Neottia nidus-avis
Myrflangre.  Epipactis Zinn.
Stortveblad. Listera ovata (Neottia ovata)
Engbrudespore.  Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Bakkegrønnkurle. Coeloglossum viride ssp. viride
Fjellhvitkurle. Pseudorchis straminae (Gymnadenia straminae)
Hybrid skogmarihand x smalmarihand. D
actylorhitza fuchsii x sphagnicola
Hybrid skogmarihand x flekkmarihand. Dactylorhitza fuchsii x maculata
Hybrid smalmarihand x flekkmarihand.
Dactylorhitza sphagnicolaxmaculata
        

Anetavle
 
1=Anetavlens utgangspunkt, anetavlens første generasjon.
Foreldre- nummer i neste ledd er:  fars nummer = barnets nummer ganger 2,
                                                        mors nummer = barnets nummer ganger 2 pluss 1.
Aksels fars nummer blir 1x2=2, Aksels mor blir (1x2)+1=3
Hagen Carslen Wangs nummer er 12. Hans far har nummer 12x2=24........Carl Gulbrandsen Wang
Hagens mors nummer blir 12x2+1=25.............Olave Martinsdatter.
Foreldres fornavn brukes i mellomnavn selv om det ikke står i dåpsprotokoll.
Sønner får endelsen "søn"eller "sen", døtre får endelsen "datter" etter farsnavnet eller morsnavnet dersom farsnavnet ikke er kjent
Ektefellers slektsnavn brukes før etternavn fra mannen selv om det ikke står i vielsesprotokoll.
Gårdsnavn der det er kjent kommer til slutt.
Fødsels og dødsår føres opp der de er kjent. xxxx- =dødsår ukjent, -xxxx= fødselsår ukjent. <xxxx = født før årstallet, >xxxx = død etter årstallet.
Lenken som er koblet til hvert enkelt navn fører enten direkte til siden der personen er omtalt  eller til en oversiktstabell.
 

1.........................1. generasjon:  Aksel og Thomas Trondsøner Finborud
2.........................2. generasjon:  Trond Fredrik Kristiansøn Finborud 1946-
3..............................................  Sissel Irene Roysdatter Wang Finborud 1946-
4..........................3. generasjon: Kristian Christiansen Finborud 1908-2002
5..............................................  Ellen Johanne Hermansdatter Kvaase Finborud 1908-1995
6..............................................  Roy Egil Hagensen Wang 1919-2000
7..............................................  Randi Helen Karlsdatter Olsen Wang 1922-
8.........................4. generasjon: Christian Frederichsen Finborud 1854-1890
9.............................................. Henna Ananiasdatter Aam 1872-1972
10.............................................Herman Theodor Johansen 1872-1950                                          
11.............................................Jenny Eivalda Evensdatter Christensen 1879-11927
12.............................................Hagen Carlsen Wang 1892-1944
13.............................................Ingeborg Louise K. Haakonsdatter Kristiansen Wang 1894-
14.............................................Karl Aaskar Karlsen Olsen 1889-
15.............................................Olga Josefine Juliusdatter Hansen 1888-
16.......................5. generasjon: Frederich Michelsen Finborud Aaltomten 1815-1873
17.............................................Kari Jensdatter Bjørtomten 1815-1895
18.............................................Ananias Albrigtsen Aam 1826-1894 gifter seg med sin kusine.
19.............................................Ane Elisabet Henriksdatter Vatne 1844-1901 gifter seg med sin fetter.
20.............................................Johan Severin Johannessen 1841-1935
21.............................................Ellen Katrine Hermansdatter Hermansen 1838-1879
22.............................................Even Christensen 1835-
23.............................................Randine Elise Johnsen Christensen 1834-
24.............................................Carl Gulbrandsen Wang Grinvolden 1845-
25.............................................Olave Martinsdatter 1851-
26.............................................Haakon Halfdan Carlsen Kristiansen1856-
27.............................................Karoline Kristine Pettersdatter Larsen 1860-
28.............................................Karl Olsen 1866-1825
29.............................................Berthea Pedersdatter Lindberget 1859-1938
30.............................................Julius Sigvart Hanssen 1855-
31.............................................Juliane Matthea Pedersdatter Hansen 1858-
32.......................6. generasjon: Michel Frederichsen Finborud 1778-1861
33.............................................Berte Marie Pedersdatter Hensvold 1779-1824
34.............................................Jens Nielsen Bjørtomten 1784-1841
35.............................................Inge(r)Frederichsdatter Finnborud 1781-1863
36.............................................Albrigt Ananiassen 1799?-etter 1865
37.............................................Pernille (Kanutte) Ellefsdatter/Eilivsdatter Årflot 1809?-etter 1865
38.............................................Henrik Knutsen Vatne 1813-1884
39.............................................Ane Eline Eilevsdatter Årflot 1815-
40.............................................Johannes Govertsen Quaase 1792 eller1793-
41.............................................Siri (?)Sigrid(?) Jørgensdatter 1795-
42.............................................Herman Jonasen Hermansen Steendal 1811-
43.............................................Marthe Hermansen Steendal 1800-1844
44.............................................Christen Hansen 1807-
45.............................................Maren Evensdatter1806-
46.............................................Jon Olsen Jorde ca 1800-
47.............................................Randine Olsdatter
48.............................................Gulbrand Olsen ca 1850 Ringerike
49.............................................Lisa Olsdatter ca 1821 Ringerike
50.............................................Martin Andreassen Flikkeshaug ca 1819
51.............................................Nikoline Olsdatter 1818- Revold
52.............................................Carl Christiansen
53.............................................Ingeborg Andersen
54.............................................Petter Larsen1833-
55.............................................Laura Martine Marie Gulbrandsen 1838-
56.............................................Ole Pettersen fra Sverige ca 1823-
57.............................................Marie Kristoffersdatter fra Sverige ca 1832-
58.............................................Peder Johannesen Gjedtjernet 1821-1882
59.............................................Berte Christiansdatter Kvesetberget 1827-1897
60.............................................Hans (Petter) Svendsen 1823-
61.............................................Oline Johannesdatter 1824-
62.............................................Peder Andersen Østmo under Mo 1818-
63.............................................Josefine Marie Karlsdatter (Carlsdtr.) 1825-
64......................7. generasjon: Frederich Jacobsen Finborud 1744-1820
65.............................................Anne Michelsdatter Blæstad 1739-1820
66.............................................Peder Jacobsen Hensvold 1748-1776
67.............................................Anne Olsdatter Helgestad 1750-
68.............................................Niels Madssen Bjørtomten Opstad 1746-1808
69.............................................Kari Jensdatter Biørtomten 1756-1830
70.............................................Frederich Jacobsen Finborud 1744-1820 (samme som 64)Det kommer derfor to like linjer pga inngifte mellom   kusine og fetter.
71.............................................Anne Michelsdatter Blæstad 1739-1820 (samme som 65)
72.............................................Ananias Andersen Brungot 1768
73.............................................Elen (Eli) Pedersdatter Mo ca 1759
74.............................................Eilev Pedersen Sporstøyl samme som 78 (18 og 19 er fetter og kusine)
75.............................................Elina Dorthe Knudsdatter Aarflot ca 1786- samme som 79
76.............................................Knut Jonsson Vatne 1776
77.............................................Kari Henriksdatter Barstad1776-
78.............................................Eilev Pedersen Sporstøyl samme som 74
79.............................................Elina Dorthe Knudsdatter Aarflot samme som 75
80.............................................Govert Guttormsen Foss Hamre 1746-1832
81.............................................Anne Christensdatter 1767-etter 1801
82.............................................Jørgen Joensen Haanes
83.............................................Inger Aanensdatter
84.............................................Jonas Hermansen 1799-etter 1866
85.............................................Ellen Cathrine. Gundersen (Gundersdatter?) 1788-1825
96.............................................Ole Jonsen 
97.............................................Marte Ellingsdatter
100...........................................Andreas Pedersen Flikkeshaug
101...........................................Hellena Olsdatter
102...........................................Ole Hanssen
103...........................................Pernille Hansdatter Revold ca 1791-
104...........................................
Christian Pedersen ca 1785
105...........................................Dortea Olsdatter ca 1792
108...........................................Lars Eriksen Bjertneseie 1805-
109...........................................Karen Olsdatter Helgenæset 1801-
110...........................................
Arne Gulbrandsen ca 1803
111...........................................
Christine Marie Larsdatter. ca 1802
112...........................................Petter Andersson Åstbom
113...........................................Anna Pedersdotter Blomstrøm
114...........................................Christopher Anderson 1808
115...........................................Anna Jonsdotter 1803
116...........................................Johannes Pedersen Plate 1797-1892
117...........................................Mari Mathisdatter Rusanen Græsberget
118...........................................Christian Pålsen Kvesetberget Päykäinen
119...........................................Marthe Andersdatter Hytjantorpet
120...........................................Svend Pedersen Svendsrud Ødeby
121...........................................Gunhild Johannesdatter Svendsrud Ødeby
122...........................................Johan Andreasen
124...........................................Anders Torstensen
125...........................................Gunild Nielsdatter
126...........................................Carl Johannesen ca 1792-
127...........................................Karen Johansdatter ca 1793
128...................8. generasjon: Jacob Larsen Havnen 1709-1782
129............................................Marte Pedersdatter Schrøder
130............................................Michel Arnesen Blæstad 1692-1768
131............................................Ingeborg Olsdatter Skramstad 1708-1771
132............................................Jacob Pedersen Hensvolden
133............................................Margretha(e?) Eriksdatter
134............................................Ole Helgesen Helgestad Lille Søndre 1698-1785
135............................................Berte Larsdatter Olsby 1706-1782
136............................................Mads Jensen
137............................................Inge(r) Jensdatter
138............................................Jens Ingvaldsen Lille Åsvistad 1725-1796
139............................................Anne Kjeldsdatter Biørtomten 1730-1765
140............................................Jacob Larsen Havnen=128
141............................................Marte P. Schrøder=129
142............................................Michel Arnesen Blæstad=130
143............................................Ingeborg O. Skramstad=131
144............................................Anders Larson Brautaset 1715
145............................................Ragnhild Knutsdotter Årsæter ca 1732
146............................................Peder Jonson Mo ca 1736
147............................................Anne Berte Jonsdtr. Vatne ca 1727
148............................................Peder Pederson Håheim
149............................................Anne Eilevsdotter Bjørdal ca 1761
150............................................Knut Salmundsen Ose ca 1751
151............................................Eli  Knutsdatter Åm ca 1757
152............................................Jon Knutson Vatne 1746-ca  1815
153............................................Pernille Eliasdatter Ullaland ca 1739-1803
154............................................Henrik Rasmusson 1747
155............................................Berte Eline Eriksdotter 1750
156............................................Peder Pedersen Håheim =148
157............................................Anne Ellevsdatter Bjørdal=149
158............................................Knud Salomonsen Ose   ca 1751-  =150
159............................................Elen (Eli) Knudsdatter Indre Åm ca 1757-  =151
160............................................Guttorm Knudssøn Foss
161............................................Maren Guttormsdatter
162............................................Christen Tellefsen
163............................................Anne Aanonsdatter Hamre
168............................................Herman Jenssøn Abel 1744-1800
169............................................Anne Tørresdatter 1749-1831
170............................................Gunder Olsen
171............................................Abel Andersdatter
206............................................Hans Nielsen Revold ca 1752-
207............................................Berte Olsdatter ca 1761-
216............................................Erik Persen Moeiet 1769-
217............................................Gunhild Persdatter 1764-
218............................................Ole Olsen Helgeneset ca 1780-
219............................................Nn Paulsdatter
226............................................Per Blomstrøm 1776
227............................................Märta Jonsdotter 1776
232............................................Peder Hansen Braaten (Plate) 1748-1826
233............................................Rønnaug Gudersdatter Bjerke 1758-1813
234............................................Mathis Poulsen Rusanene Vesterhaug 1766-1820
235............................................Ragnhild Syverdatter Langbraaten 1767-
236............................................Pouel Mathisen
237............................................Birthe Christiansdatter
238............................................Anders Pedersen
239............................................Maria Tomasdatter Svartberget
250............................................Niels Olsen Moe
251............................................Grethe Tonnesdatter
252............................................
Johannes Brynjulsen
253............................................
Pernille Erichsdatter

256.......................9.generasjon: Lars Jenssøn Tronhus 1682-1738
257............................................Karen Jacobsdatter
260............................................Arne Olssøn Blæstad 1657-1738
261............................................Angeir Jacobsdatter Skjeset 1661-1736
262............................................Ola Amundsen Skramstad 1681-1740
263............................................Eli Steffensdatter Ø. Hårstad  1668-1704
268............................................Helge Olesen Helgestad Lille Søndre 1666-1724
269............................................Borhild (Burild) Engebretsdtatter Kjølset 1661-1711
276............................................Ingvald Jensen Grytting 1680-1754
277............................................Kari (Karen) Persdatter 1681-1741 eller1743
278............................................Kjeld Pedersen 1700-1767
279............................................Marte Knudsdatter 1700-1773
280............................................Lars Jenssøn Tronhus
281............................................Karen Jacobsdatter
284............................................Arne Olssøn Blæstad = 260
285............................................Angeir Jacobsdatter Skjeset =261
288............................................Lars Larson Brautaset ca 1715
289............................................Kari Olsdotter Aksla ca 1671
290............................................Knut Jonson Mo ca 1693
291............................................Sylvei Pålsdotter Myklebust  nevnt 1762
292............................................Jon Larsson Mo ca 1700
293............................................Anne Ellingsdotter Mo
294............................................Jon Olson Vatne ca 1648
295............................................Elisabet Eilevsdotter Vatne
296............................................Peder P.Sporstøyl/Håeim
297............................................Sylvei Jonsdatter Engeberg
298............................................Eilev Steinarson Bjørdal
299............................................Marte Olesdatter Ullaland
300............................................Solmund Olavson Håvoll
301............................................Dorte Kolbeinsdatter Ose
302
...........................................Knut  Olson (Olavson)
303
...........................................Synneve Olsdatter (Olavsdatter) Mo
304............................................Knut Jonson Vatne ca 1715-1783
305............................................Berte Knutsdatter Krøvel f. Sandvik Ryste ca 1710-1755
306............................................Elias Hansson
307........................................... Mette Olsdtr Ullaland
308............................................Rasmus Rasmusson -<1792
309............................................Kari Ivarsdotter  ca -1751
310............................................Erik Andersson Årset, Hjørundfjord
311............................................Synneve Akselsdoter Barstad
312
...........................................Peder Pedersen Sporstøyl/Håeim =296
313
...........................................Sylvei Jonsdatter Engeberg =297
314
...........................................Eilev Steinarson Bjørdal =298
315
...........................................Marte Olesdatter Ullaland =299
320............................................Knud Guttormssøn 1672-1724
321............................................Anne Aslaksdatter
322............................................Guttorm Gunderssøn Tvede den eldre
323............................................Anne Larsdatter Tingsaker
326............................................Aanon Ansteinsen Hamre 1695-
327............................................
Maren Jørgensdatter Aabel (1701) - 1782
336............................................Jens Guttormsen Aabel 1717-1806
337............................................Helene Andreasdatter Steendal 1720-1772
338............................................Tørris Gunderssøn
340............................................Ole Aagesen
341............................................Anne Gullevsdatter
432............................................Per på Moeiet
436............................................Per Jonsen
437............................................Ragnhild Sørensdatter -1775
438............................................Ole Haagensen Helgeneset ca 1733-
439............................................Olia Olsdatter Haukaasenca 1735-
464............................................Hans Johansen Plate 1703-1755
465............................................Kari Josephsdatter 1714-1787
466............................................Gunder Olsen Børke
467............................................Sigrid Larsdatter
468............................................Poul Mattisen Rusanen Hämhä 1732-1772
469............................................Katrine Olsdatter 1735-1801
476............................................Peder Henriksen
477............................................Marit Andersdatter Grøsetsetra (Hytjantorpet)
500............................................Ole Eskilsen Moe
501............................................Marie Knutsdatter
504............................................
Brynnild Borritzrud
505............................................Boel Engelbrethsdr

512 ...................10. generasjon: Jens Gundersøn Oveberg 1661-1720
513............................................Karen Mogensdatter
514............................................Jacob Henriksøn 1643-
515............................................Margrete Christensdatter 1643-1717
520............................................Oluf Eskildsøn Vendkværn1637-
524............................................Amund Eriksen Skjeset ca 1653 - 1719
525............................................Kersti Olsdatter (Skramstad?) ca 1651- 1712
536............................................Ole Helgesen Helgestad store 1640-
537............................................Kari Olsdatter
552............................................Jens Ingvaldsen 1650-1738
553............................................Anne Tjøstelsdatter Norderhov 1657-1730
556............................................Peder Krogsti
558............................................Knud Olsen Enge
559............................................Anne Jensdatter
560............................................Jens Gundersøn Oveberg
561............................................Karen Mogensdatter
562............................................Jacob Henrikssøn
563............................................Margrete Christensdatter
576............................................Lars Larson d.e. Brautaset
578............................................Ola Einarson Akslen
579............................................Brite Olsdotter Kvistad
580............................................Jon Arneson Mo    ca 1660
 
581............................................ Marte Knutsdtr ca 1660
582............................................
Pål Erikson Øy/Myklebust ca 1648
583............................................
Mette Andersdatter -ca 1726 Brautaset/Myklebust/Rebbestad
584............................................
Lars Sveinson Snipsøyr (Hareid)
585............................................Marit Olsdatter (Sandvik Ryste?)
586............................................Elling Sjurson Nupen
587............................................Anne Eriksdtr.Mo
588............................................
Ola Pederson Vatne
589............................................
Kari Nilsdotter Bjørdal
590............................................Eiliv Rasmussen  Vatne
591............................................
Anne Jacobsdtr. Søre Bjørkedal
592............................................Peder Pederson Håheim 1717
596............................................Steinar Eilevson Bjørdal
598............................................Ole Jacobsen
599............................................Kirsten Jonsdatter Ulvestad
600............................................Ola Knutson Håvoll
601............................................Dordei Hansdotter Søre Vartdal
602............................................Kolbein Jakobsen Hagen
603............................................Dorte Kolbeinsdatter Mo
604............................................Olav Magnuson
608............................................Jon Olson (Olavson) Vatne 1684-1754
609............................................Lisbet (Elisabet) Eilevsdatter Vatne
610............................................Knut Olson Sandvik Ryste ca 1678 - 1763
611............................................Eli Pedersdotter Ose
612............................................Hans Olsson 
613............................................Sara Pedersdatter Rusta
614............................................
Ole Olsson Vasstein f.ca 1666
615............................................
Ellen Jetmundsdtr. Mo f.ca 1673
616............................................Rasmus Larson Fyldal
617............................................Brite Eriksdtr Mork ca 1685
618............................................Ivar Jonson Øy
619............................................Marte Andersdtr Mele
620............................................Anders Jensson
621............................................Brite Eriksdotter Aarset
622............................................Aksel Jonson Brungot        
623............................................Eli Jetmundsdtr Barstad
624........................................... Peder Pederson Håheim 1717
628
...........................................Steinar Eilevson Bjørdal
630
...........................................Ole Jacobson
631
...........................................Kirsten Jonsdatter (Ulvestad?)
640............................................Guttorm Knudssøn 1626-1697
641............................................Thora Guttormsdatter Boen
644............................................Gunder Guttormsen Tvede 1637-1689
645............................................Aaste Ulfsdatter Haanes
652............................................
Ansten Aanonsen Hamre ca 1670 - 1701
653............................................
Anne Guttormsdatter Foss
654............................................Jørgen Madsen Høigilt-Aabel (1654) - 1701
655............................................Anne Lauritzdotter (Larsdatter) Vesterhus i Høvåg
           
672............................................Guttorm Guttormssøn 1675-1733
673............................................Anne Larsdatter 1670-1730
674............................................Andreas Haaverssøn Stendal
675............................................Todne Olsdatter -1741
872............................................Jon Persen 1705
873............................................Dorte Jensdatter 1698-
876............................................Haagen Svenningsen
877............................................Mari Olsdtr Berger
878............................................Ole Arnesen
879............................................Tore Arnesdatter
928............................................Johan Berendtsen Plate 1657-1719
929............................................Magnhild Pedersdatter Kraft 1670-1712
930............................................Joseph Jonsen Moen
931............................................Kari Nilsdatter Øyn
936............................................Mattis Mortensen Rusanen Hämhä
937............................................Lisbet Pålsdatter Liukoinen Smedtorpet
938............................................Ole Pedersen Karttuinen Græsberget
939............................................Lisbet Henriksdatter Mulikka
952............................................Hindrick Kargian
953............................................Annika Andersdotter
954............................................Anders Matissen Hyttkien
955............................................Kirsti Hansdatter
1024.................11. generasjon  Gunder Laurizzen ca1600-ca1660 ( ? )
1050..........................................Ola Andersen Skramstad  ca 1605- >1667
1072..........................................Helge Helgestad store død 1657
1073..........................................Gullaug Klemetsdatter Hørstad. Vardal
1106..........................................Tjøstel Tollevsen Horne -1658
1107..........................................Anne Tollevsdatter
1156..........................................Einar Arnesson Akslen
1158..........................................Ola Jetmundsson
1159..........................................Ragnhild Andersdotter
1160
.........................................Arne Kolbeinson ca 1599
1164..........................................Erik Pederson Myklebust/Øy ca 1605
1165..........................................B. Knutsdtr -1725
1166..........................................Anders Mortenson Brautaset< 1651
1167..........................................Sylvei ?
1168..........................................Svein Simonsen ca 1624-1693 på Snipsøyr 3 Hareid
1170..........................................Ola Olson Hovdenakk<1677
1172..........................................Sjur Ellingson Mo/Nupen
1173..........................................Anne Jetmundsdtr. Mo
1174..........................................Erik Pederson Mo
1175..........................................NN skifte i 1680 gift med Erik over.
1176..........................................Peder Olson Vatne
1178..........................................Nils Jonson ca 1620
1180..........................................Rasmus Eilivson Vatne
1181..........................................Lisbet (Rasmusdtr ?)
1182..........................................Jakob Olsson Rødseth
1183..........................................Ingeborg Hansdotter Løset
1184..........................................Peder Pederson Ytre Åm  ca 1691
1185..........................................Eli Arnesdotter (trolig)
1192..........................................Eilev Olavson Bjørdal
1193..........................................Anne Knutsdatter Hjarthaug
1196..........................................Jakob Knutson
1197..........................................Mette Hansdatter Ullaland
1204..........................................Jakob (Olson) Olavson
1205..........................................Dorte Jonsdatter Øy
1206..........................................Kolbein Olavson Mo
1207..........................................Sissel Ingebrigtsdatter
1216..........................................Olav Pederson Vatne 1641-ca 1704
1217..........................................Kari Nilsdatter Bjørdal
1218..........................................Eilev Rasmusson Vatne
1219..........................................Anne  Jakobsdtr. Søre Bjørkedal
1220..........................................Ola Olson Hovdenakk ca 1634 - ca 1701
1222..........................................Peder Olson Ose ca 1636 - >1679
1223..........................................Guni Rasmusdotter - ca 1722
1228..........................................Ole Jakobson Vasstein
1230..........................................Jetmund Jonson ca 1632
1231..........................................Brite Arnesdotter
1232..........................................Lars Henrikson Årseter
1233..........................................Magnhild Knutsdtr Fyldal ?
1236..........................................Jon Knutson Follestad
1237..........................................Karen Jonsdtr Øy.
1238..........................................Anders Nilsson Ytre Åm
1239..........................................Nn Knutsdtr Mele
1242..........................................Erik Knutsson Aarset
1243..........................................Siri Knutsdotter
1244..........................................Jon Olson Tjervåg på Herøy ca 1655
1245..........................................trolig Synneve
1246..........................................Jetmund Pederson (Fyldal?)
1247..........................................Ellen Ivarsdtr.
1248..........................................Peder Pederson Ytre Åm  ca 1691
1249..........................................Eli Arnesdotter (trolig)
1280..........................................Knud Jenssøn Hauge 1590-1677
1281..........................................Todne Haaversdatter -1630
1282..........................................Guttorm Christensen Tvede 1637-1689
1283..........................................Inger Torkildsdatter Boen
1288..........................................Guttorm Christensen Tvede 1637-1689
1289..........................................Inger Torkildsdatter Boen
1304..........................................
Aanon Anstensen Hamre (1647)- 1677
1305..........................................
Torbør Ulfsdatter Haanes
1308..........................................Mads Jørgensen Høigilt sk 1658
1309..........................................
Mari Hansdatter
1344..........................................Guttorm Knudssøn 1626-1697
1345..........................................Thora Guttormsdatter Boen
1346..........................................Lars Thorkilssøn -1701
1347..........................................Inger Olsdatter -1690
1856..........................................Berendt Johansen Platt 1630-1689
1857..........................................Anne Christophersdatter Lang -1696
1858..........................................Peder Evensen Leuthen 1643-1704
1859..........................................Kirsten Jensdatter Kraft -1698
1874..........................................Pål Larsen Liukoinen
1875..........................................Kari Jonsdatter
1876
.........................................Peder Olsen Karttuinen
1878..........................................Henrik Steffensen Mulikka
1879..........................................Eli Eriksdatter
2146.................12.generasjon: Clemet Sørensen Hørstad
2212..........................................Tollef Pedersen Mælum Horne1580-1633
2213..........................................Anne Lauritsdatter -1676
2312..........................................Arne Torsson Akslen ca 1570
2320..........................................Kolbein Arneson Mo
2328..........................................Peder Erikson Myklebust
2330..........................................Knut Jetmundson
2331..........................................Kari Hansdtr Follestad
2332..........................................Morten Larsson
2340.........................................Ola Steinarson Hovdenakk <1617
2341..........................................Anne Knutsdotter (Ørstavik?)
2342..........................................Erik Toreson Nøre Bjørkedal 1Volda
2343..........................................Guri Knutsdtr.
2344..........................................Elling Knutson
2345..........................................Nn Larsdtr. Nupen
2346..........................................Jetmund Jonson Mo
2347..........................................Brita Arnesdtr.Vadstein 1 Volda
2348..........................................Peder Johanson fra Hareid?
2349..........................................Guri Knutsdtr.
2352..........................................Ola Gullikson Vatne
2356..........................................Jon Knutson Bjørdal
2357..........................................Randi Rasmusdotter Sørheim
2360..........................................Eilev Sæmundson Vatne
2361..........................................Ragnhild Rasmusdatter
2364..........................................Ole Paulsson Søre Bjkørkedalen
2365..........................................Eli Jakobsdotter Rødseth
2366..........................................Hans Jetmundson Løset
2367..........................................Marte Jonsdotter
2368..........................................Peder Ellingson  Ytre Åm ca 1648
2369..........................................Dorte Pedersdotter
2384..........................................Olav Olavson Bjørdal 1599-
2392..........................................Knut Knutson 1614-
2394..........................................Hans Eilifson 1594-
2408..........................................Ola Larsson Hagen
2410..........................................Jon Knutson Follestad ca 1620
2411..........................................Kari Jonsdatter Øy
2432..........................................Peder Olson Vatne
2434..........................................Nils Jonson
2436..........................................Rasmus Eilivson Vatne
2437..........................................Lisbet (Rasmusdtr ?)
2440..........................................Ola Steinarson Hovdenakk
2441..........................................Anne Knutsdotter (Ørstavik?)
2442..........................................Ola Ingebrigtson Ose <1621 - >1657
2443..........................................Brite
2456..........................................Jakob Simenson.
2464..........................................Henrik Larson Årsæter
2466..........................................Knut Vigleikson Fyldal
2472..........................................Knut Jonson
2473..........................................Nn Olsdtr.
2476..........................................Nils (Olson?) Ytre Åm
2484..........................................Knut Eriksson
2488..........................................Ola Akselson Tjervåg 1632
2492..........................................Peder Olson
2493..........................................Nn Larsdotter Årsæter
2496..........................................Peder Ellingson  Ytre Åm ca 1648
2497..........................................Dorte Pedersdotter
2560.........................................Jens Bentssøn 1565-1645
2561.........................................Gunvor Olufsdatter
2562.........................................Haaver Pederssøn -1630
2564.........................................Christen Larsen Thuede -1640
2566.........................................Torkild Svendsen i Boen
2567.........................................Aase Ellingsdatter
2576.........................................Christen Larsen Thuede
2578.........................................Torkild Svendsen i Boen
2579.........................................Aase Ellingsdatter
2608.........................................
Ansten Gulaugsen Hamre
2609.........................................
Siri Henriksdatter
2610.........................................
Ulf Haanes
2616.........................................Jørgen Madsen Høigilt ca 1570- 1647
2688..........................................Knud Jenssøn Hauge 1590-1677
2689..........................................Todne Haaversdatter -1630
2690..........................................Guttorm Christensen Tvede 1637-1689
2691..........................................Inger Torkildsdatter Boen
3716..........................................Even Baardsen (Eivind Baardsøn) 1607-1668
3717..........................................Magnhild Lauritsdatter Stub
3718..........................................Jens Andersen Løten
3719..........................................Anne Hansdatter Kraft
3748..........................................Lars Pålsen Liokoinen
3756..........................................Steffen Steffensen Mulikka
3757..........................................Annika Pedersdatter
4424..................13. generasjon Per Mælum
4425..........................................Ingrid Mælum født før 1600 død etter 1644.
4640..........................................
Arne Jetmundson
4656..........................................
Erik Olson
4680..........................................Steinar Andersson Hovdenakk
4690..........................................Lars Anderson Nupen
4704..........................................Gullik Pederson Vatne
4712..........................................Knut Olson Bjørdal
4714..........................................Rasmus Knutson Sørheim
4715..........................................Marit Amundsdtr
4720..........................................Sæmund Erlandsen Vatne
4721..........................................Solveig Eilevsdtr Synes
4728..........................................Paul Torbjørnsson Søre Bjørkedal
4729..........................................Anne Olsdotter fra Eidså i Vanylven
4732..........................................Jetmund Olsson
4736..........................................Elling Pederson Ytre Åm
4820..........................................Knut Jonson
4821..........................................NN Olsdatter Follestad
4822..........................................Jon Ivarson Brudevoll
4823..........................................Dorte Knutsdatter Øy
4864..........................................Olav Gulliksen Vatne
4872..........................................EilevSædmundson Vatne
4873..........................................Ragnhild Rasmusdtr.
4880..........................................Steinar Andersson Hovdenakk <1594 - ca 1622
4882..........................................Knut Olson Ørstavik <1603 - >1620
4912..........................................Simon Knutson
4913..........................................Maren
4928..........................................Lars Jonson Årsæter ca 1580
4932..........................................Vigleik Ingebrigtson Fyldal
4944..........................................Ola Ivarson
4952..........................................Ola Torgeirs. Barstad
4976..........................................Aksel Olson <1632 - 1691
4986..........................................Lars Jonson Årsæter ca 1580
4992..........................................Elling Pederson Ytre Åm
5120..........................................Bent Jenssen Stausland 1540-1604
5121..........................................Birgitte Støffsland ca 1540-
5122..........................................Oluff Gulaugsøn Hamre  -1625
5123..........................................N. Ansteinsdatter Kjos
5132........................................ 
Svend i Boen ca 1590
5152..........................................Lars den ukjente f. ca. 1520?
5156..........................................
Svend i Boen ca 1590
5216..........................................Gulaug Oluffsen Hamre
5217..........................................
Marthe  Aanonsdatter Dolholt
5219..........................................
N. Gjerulsdatter
5232..........................................Aanon Ansteinsen Hamre
5233..........................................Maren Jørgensdatter Aabel
5376..........................................Jens Bentssøn ="2560"
5377..........................................Gunvor  Olufsdatter ="2561"
5378..........................................Haaver Pederssøn -1630
5380..........................................Christen Larsen Thuede -1640
5382..........................................Torkild i Boen
5382..........................................Aase Ellingsdatter
7432..........................................Baard Nielssen 1572-1635
7433..........................................Eline Lauritzdatter Stabel
7434..........................................Lauritz Kjeldsen Stub
7435..........................................Margrethe Hansdatter
7438..........................................Hans Michelsen Kraft
7439..........................................Sophia C. Knoph
7512..........................................Steffen Mulikka
9216.................14. generasjon:
9280..........................................
Jetmund Mo ca 1500
9360..........................................Anders (Olson Hustad, Hjf?)
9312..........................................
Ola Erikson Myklebust
9416..........................................Ola Klemetson Bjørdal
9420..........................................Amund Ivarson Storeide
9421..........................................Anne Pålsdtr.
9426..........................................Eiliv Bårdson Bjørkedal, Volda
9456..........................................Torbjørn Mortensson Søre Bjørkedal
9472..........................................Peder Gullikson (Vatne?) <1603
9642..........................................Ola Ivarson
9644..........................................Ivar Jonson
9645..........................................Brite Torgeirsdotter Barstad
9728..........................................Gullik Pededrson Vatne
9744..........................................Sæmud Erlandson Vatne
9745..........................................Solveig Eilevsdtr Synes
9760..........................................Anders på Hovdenakk
9824..........................................Knut Simonson?
9864..........................................Ingebrigt
9865......................................... Ane Hansdotter Follestad
9888..........................................Ivar kanskje Ellingson levde i 1510
9889..........................................Synneve Ingebrigsdotter
9904..........................................Torgeir Barstad Ca 1560
9984..........................................Peder Gullikson (Vatne?) <1603
10435.........................................N. Gjerulsdatter
10240........................................Jens Bentsen Stausland 15/5 15??
10241........................................Gunhild
10244........................................Gullov Olufssøn Hamre
10245........................................Aase Thorjusdatter Eig
10246........................................
Anstein Gunnarsen Kjos i Oddernes
10250........................................Anstein Gunnarsen Kjos i Oddernes
10432........................................
Oluff Gulaugsen Hamre
10433........................................N. Ansteinsdatter Kjos

10434........................................Aanon Jonsen Dolholt, lensmann 1591- d. ca. 1620
10438........................................Gjerul Gjerulsen Øvre Tjore
14864........................................Nils Tjøstelsøn
14866........................................Lauritz Stabel
14876........................................Michel Kraft
14878........................................Christopher Hieronymussøn Knoph
14879........................................Barbara Plaudan
18432...............15. generasjon:
18832........................................Klemet Sigurdson  Nedre Mork nevnt 1578
18852........................................Bård Jonson Synes
19284........................................
Ivar kanskje Ellingson Rotset
19285........................................
Synneve Ingebrigtsdotter Follestad
19490........................................Eiliv Bårdson Bjørkedal (Volda)
19730........................................Hans Jonson Follestad levde i 1563
19778........................................Ingebrigt Toreson levde i 1490
20480........................................Bent Hemmingssøn
20488........................................Oluff på Hamre ca 1480 
20490........................................Torjus Eig i Oddernes
20864........................................Gulaug Oluffsen Hamre
20865........................................Aase Torjusdatter Eig  
20866........................................
Anstein Gunnarsen Kjos i Oddernes
20868.......................................
Jon Bjørnsen Dolholt nevnt 1577-1583
29728........................................Tjøstel Nilssøn
29732........................................Bastian Stapel ca 1570-
29756........................................Hieronymus Knoph
29757........................................Andreasdatter Cnophius
29758........................................Hans Plaudan
29759........................................Barbara van der Rohne
37704...............16. generasjon: Jon Bårdson >1409
38570........................................Ingebrigt Toreson
38980........................................Bård Jonson Synnes
39460........................................Jon Kristofferson nevnt i 1510 (lik 38540)
39556........................................Tore Amundson levde i 1460
40960........................................Henning Guttormsen Blaker
41728........................................Oluff på Hamre ca 1480
41730........................................Torjus Eig i Oddernes  

41736........................................Bjørn Bergulvsen Dolholt nevnt 1539 og 1561
59464........................................Hans Stabel ca 1534- ca 1585
59514........................................Andreas Cnophius
77140..............17. generasjon:  Tore Amundson
77960........................................Jon Bårdson <1409
78920 .......................................Christoffer Ingeborson
79112........................................Amund Nn-son levde i 1430
81920......................................  Guttorm
83456........................................
Oluff på Hamre ca 1480
83472........................................Bergulv på Dolholt f. ca 1470 d. før 1561
83473....................................... Gunhild Salvesdatter 
118928......................................Bastian Stapel 1500-1564 eller 1567
118929......................................Anna
154280.............18. generasjon: Amund Follestad
157841......................................Ingeborg Torbjørnsdotter
158224......................................Nn Nn-son levde i 1400
158225......................................Ingeborg Amundsdotter
237856......................................Hans Stapel ca 1470-ca 1540
237857......................................Ingeborg
308561.............19. generasjon:
Ingeborg Amundsdotter
315682......................................Torbjørn Ottason  Follestad
316450......................................Amund ættefader på Follestad levde i 1360
475712......................................Henrik Stapel
617118.............20. generasjon: Amund på Folestad nevnt 1360
631364....................................  Otta Amundson  Follestad
951424......................................Hans vam Stapel ca 1400-
.......................21. generasjon:
1262728....................................Amund Follestad født i slutten av 1300-tallet
1902848....................................NN Stapel
3805696...........22. generasjon: NN Stapel
7611392...........23. generasjon: Hans Stapel
15222784.........24. generasjon: Conrad Stapel f ca 1270
30445568.........25. generasjon: Gerhard Stapel f ca 1240
60891136.........26. generasjon: Hans Stapel f ca 1215

 

 


 

 

Fra Randi Wang går det to slektslinjer, den til venstre gjennom ektefellen Roy Wang, den under dette notat gjennom partneren Johannes Halseth. Generasjonsnummereringen på begge sider er gyldig for Randis barnebarn.

3. Generasjon:
6....Johannes Margido Halseth 1886

4. Generasjon
12..
John Thoresen Halseth 1854
13..Susanne Marie


5. Generasjon
24..
Thore Johansen Halset 1829
25.. Inger Ellefsen 1827


6. Generasjon
28..Johan Taraldsen Skrove  1801
29..Ingeborg Mortensdatte
r

7. Generasjon
56..Tarrald Johansen
57..Margrethe  Thomasdatter

 

Stedsnavn, hendelser og navn som ikke kommer med i anetavlen:

Akersbakken 14
A/S Rodeløkkens Maskinverksted og
     
Jernstøperi
Berg Senja

Bjørtomten i Vang
Bolteløkka
Bondeopprøret på Torshov 1733
Brautaset
Dragehullet i Oslo
Enebakk kirke
Enge i Løten
Erikstua under gården Høvik

Finborud i Vang Hedmark
Finnskogen
Gryttingsøgarden ( Hovsøgarden)
Gyldenløvefeiden
Hannibalfeiden
Horne
Hov i Løten
Kaptein Graff
Kveberg/Hveberg i Vang
Lille Åsvistad
Lødingen prestegård,
    husmannsplassen  Bådvigen
Misjonshospitset Tromsø
Mælum
Norderhov
Norma prosjektilfabrikk
Olaves Johannes Amundsen Fjørtoft
Pilset Valdres
Raufoss fyrstikkfabrikk

Røros
Skramstad Løten
Sotahjørnet

Stensparken,Oslo
Tronhuus/Tronhus
Vatne
Ytre Åm/Aam
Åltomten/Aaltomten
Årflot/Aarflot
Årsæter